Vodca stáda

Je jednoduchšie učiť kone, ako ľudí, pretože nemusia bojovať s vlastným egom. Koňovi je jedno, či ste dominantnejší. Automaticky očakáva, že sa v stáde nachádza vodca, je to pre neho IMG_1158prirodzené. Nepošliapete mu tým jeho ego, ani ho nezahanbíte. Pravdepodobne si vás odskúša a ak sa mu podarí vás odohnať, alebo inak donútiť ustúpiť, urobí to. Ale ak si udržíte svoju dominantnú pozíciu, pomyslí si: „Oukej, ty si šéf, chápem a nevadí mi to.“ Kôň pochopí a zaujme svoje miesto v rebríčku. Nebolo potrebné vynúťiť si rešpekt tým, že ho vyplašíte. Iba s ním pracovať, ako jednoducho ďalší kôň v stáde. Podstatu koňa nezmeníte. Je buď prirodzene dominantný, alebo prirodzene submisívny a z toho musí vaša práca s ním vyplývať. Očividne budete s dominatnou osobnosťou pracovať inak, ako so submisívnou. Pri práci s dominantným koňom budete musieť mať pevnejšiu ruku, aby ste si získali jeho rešpekt a pozornosť.

Častokrát majú ľudia problém s koňmi, ktoré majú silné puto k svojmu stádu. V podstate ho má úplne každý kôň. Ak nemá váš kôň vytvorené silné puto k inému koňovi v stáde, môže si ho vytvoriť k vám. Preto je pri práci dôležité, aby ste koňovi poskytli dôvod, aby sa vo vašej prítomnosti cítil uvoľnene a pohodlne, ako pri iných koňoch. Ak váš kôň trávi oveľa viac času so stádom a kamarátmi v ňom, ako s vami,  bude jeho puto k nim samozrejme oveľa silnejšie, ako k vám.

Toto môžete zmeniť iba tak, že zaujmete pozíciu lídra vždy, keď trávite čas so svojim koňom. Nesmie vám uniknúť, ak váš kôň prevezme úlohu lídra, začne vás ignorovať, vzdorovať, alebo si vás úplne prestane všímať. Koňa je možné trénovať iba vtedy, ak máte jeho plnú pozornosť. Musíte si získať nielen jeho pozornosť, ale aj rešpekt a dôveru. Tieto veci sa nestanú samé od seba. Musíte so svojim koňom tráviť čas pokiaľ možno čo najviac a správne s ním pracovať.  V nasledujúcich dňoch nezabudnite tráviť čas nielen s vašim koňom, ale všetkými blízkymi. Prajem vám všetkým veselé sviatky plné porozumenia a pokoja 🙂