Správanie v stáde

Tak, ako väčšina lovených zvierat, aj kôň sa zdržiava v stáde. Stádo znamená spoločnosť stádoa bezpečie. Okrem toho, že v prvom rade ide o bezpečnosť , rovnako dôležitý je aj fakt, že kone sú veľmi spoločenské zvieratá a komunikujú medzi sebou podľa striktných, hierarchických pravidiel. Bez ohľadu na to, či ide o menšie, alebo väčšie stádo, kone si medzi sebou vytvárajú prísnu hierarchiu, alebo kastový systém, podľa ktorého funguje kompletne celé stádo.

Po príchode do stáda, zaujme kôň svoju pozíciu v hierarchii a zastáva ju, až kým sa niečo nezmení. Keď sa jeden z koní zraní, ochorie, alebo stádo opustí, ďalší kôň v rade zaujme jeho miesto v rebríčku. Vždy máme dominantného lídra na prvom mieste, nasleduje vice-líder číslo dva, tri atď. Sumbisívne kone bývajú v spodnej časti rebríčka, ale vôbec im to nevadí a ani ich to nezaujíma. Oproti tomu, dominantné kone majú záujem o pozíciu lídra hneď od začiatku.

Kone sa navzájom od seba učia a dokážu byť na seba poriadne tvrdé. Keď dôjde k stretu kvôli potrave, alebo páreniu, často to končí bitkou. Tieto bitky, ktoré bývajú väčšinou dosť drsné nikdy netrvajú dlho. Jeden z nich vždy ustúpi. Ak sa znovu stretnú pri rovnakej potyčke, stačí ak víťaz minulého súboja stiahne uši dozadu, alebo sa otočí zadkom a protivník sa okamžite stiahne.

Pri vytváraní vzťahu s vašim koňom je veľmi dôležité napodobňovať toto správanie v stáde. Nejde o to, aby ste využívali strach alebo bolesť, ale porozumenie. Na to, aby ste dosiahli vzájomné porozumenie, podobne ako dominatný kôň vyššie, musíte niekedy použiť disciplínu a pevnú ruku, ale lekcia by vždy mala mať pozitívny efekt.

Vaše pokarhanie by nikdy nemalo zničiť chuť koňa do práce. Nekarhajte ho tak, že vytvoríte strach. Ak napríklad použijete bič na koňa, ktorý vám jednoducho nerozumie, iba tým potvrdíte jeho strach a negatívnu reakciu. Na začiatku vám iba nerozumel a teraz sa vás už aj bojí. Vaše správanie ho presvedčilo o tom, že ste predátor.

Je dôležité pochopiť, že kôň v podstate disciplínu očakáva. Tak totiž funguje jeho stádo a spoločnosť. Kone, ktoré sa nezmestia do kože budú pokarhaní kúsnutím, alebo kopancom od tých, čo sú vyššie v rebríčku. Keď sa karhanie skončí, poriadok v stáde je opäť nastolený. To neznamená, že máte svojho koňa kopať, alebo použiť násilie. Stačí, ak si uvedomíte, že v niektorých situáciách je pevná ruka je absolútne nevyhnutná.

Karhajte svojho koňa tak, aby ste vzbudili jeho rešpekt. Myknutie vodítkom a vyžiadanie si jeho pozornosti je oveľa účinnejšie, ako tvrdé tresty. Váš kôň vám napovie, koľko disciplíny potrebuje. Nezabudnite, že občasné pokarhanie nezaškodí, ale pozitívne stimuly sú ešte lepšie…

…pokračovanie nabudúce