Zmeny sa netreba báť

Pod zmenou myslíme, aby ste nechali svoje ego a hrdosť za bránkou jazdiarne. Keďže kôň nemá ego ani hrdosť, ako ľudia, ľahšie sa učí nové veci. Nezáleží na tom, či vás učil váš otec, dedo, IMG_3058alebo majster sveta – ak vyskúšate na svojom koňovi určitú techniku, alebo metódu a nefunguje, skúste to inak. Prečítajte si inú knihu, pozrite si iné inštruktážne video. Prijmite konštruktívnu kritiku a hľadajte iný spôsob, akým svojmu koňovi vysvetlíte, čo od neho vlastne chcete. To, že je zmätený spoznáte tak, že bude mať nervózne prejavy – často zamieňané s odmietavosťou, či agresivitou. V podstate iba nerozumie tomu, čo hovoríte. Pamätajte si, ak nie ste ochotní sa meniť, nemôžete rásť. Ak nemôžete rásť, potom nemôžete zo seba vyťažiť to najlepšie. A ak nemôžeme zo seba vyťažiť to najlepšie, tak potom na čo tu vlastne sme? Takže pamätajte – vaše ego a hrdosť nemajú pri tréningu s koňom čo hľadať.