KOMUNIKÁCIA, KONTROLA A UČENIE

KOMUNIKÁCIA A KONTROLA

Horsemanship je v podstate komunikácia a kontrola. Mali by ste kontrolovať celého koňa – hlavu, krk, ramená, hrudník, zadné nohy až po kopytá. A rovnako potrebujete komunikovať, aby pochopil pravidlá vašej hry. Nemal by sa jej báť, ani mať voči nej odpor. Nemali by ste dopadnúť tak, že koňa musíte nútiť chodiť na jazdiareň a nútiť do práce. Každý dobre trénovaný kôň pozná svoju úlohu a robí svoju prácu s ľahkosťou.IMG_9110

Kone, ktoré negatívne reagujú na to, čo práve robia sa boja, nechcú, alebo nerozumejú tomu, čo práve robia. Častokrát je to práve strata sebadôvery a dôvery ako takej. Môže sa stať, že aktivite nerozumejú a že boli do výkonov nútení príliš tvrdo a príliš rýchlo. Stratená sebadôvera sa veľmi ťažko opätovne buduje. Ak chcete prekonať strach a dostať sa k porozumeniu, potom je nevyhnutná absolútna kontrola nad koňom – on pochopí, pravidlá vašej hry dokonale a presne. Na pochopenie hry dajte koňovi 1-2 roky a nie 30 dní. Keď budete postupovať pomaly a jemne, vyhnete sa strachu. Z času na čas bude váš kôň nervózny a neistý v tom, čo nasleduje a čo robíte. V tej chvíli prestaňte a vráťte sa o krok späť, k niečomu, čomu rozumel a išlo mu to. Keď sa upokojí a znovu naberie sebavedomie, môžete pokračovať v lekcii.

NAUČTE HO UČIŤ SA

Dovoľte svojmu koňovi, aby sa učil, aj keď to trvá dlho. Napríklad: Nesnažte sa prinútiť koňa robiť rýchle obraty, alebo spiny, kým sa nenaučil správne reagovať na tlak, nasledovať svoj nos a správne ukladať nohy. Čokoľvek, čo za to stojí, si vyžaduje trpezlivosť a čas. Doprajte svojmu koňovi čas na to, aby sa učil. Neprišiel na tento svet s tým, že vie, čo od neho chcete.

Svojho koňa trénujte pomocou najzákladnejších cvičení. Keď napríklad chcete od svojho koňa spin, najprv vyžadujte malé ohnutie, alebo ustúpenie. Potom vyžadujte kruh, potom kruh zmenšite a vyžadujte otočenie. Uspokojte sa s tým a odmeňte ho. Nepotrvá dlho a váš kôň bude robiť polovičné obraty a potom ¾ obraty… Nakoniec sa otočí celkom a na jeden šup.

Kone sa učia aj latentným spôsobom, čo znamená, že niekedy môže trvať aj prá dní, alebo týždňov, kým nejaká konkrétna vec koňovi mentálne docvakne. Môžete mať pocit, že nechápe, čo sa môže opakovať aj niekoľko dní a potom znazu bum a ide to. Dajte koňovi čas a šancu vstrebať, čo ho učíte, nasať a mentálne spracovať všetky informácie o tom, čo mu chcete povedať. Niektorí to pochopia hneď a iní potrebujú čas. Tak ako medzi ľuďmi, aj medzi koňmi máme tých, ktorí sa učia rýchlo a tých, ktorí to chvíľu musia poprežúvať.