Ako funguje kôň

Mechanika koňa sa točí okolo jeho fyziológie, a zároveň sa jeho prirodzené správanie odráža v psychike a fungovaní mysle. Mechanika koňa sa odvíja od toho, ako sa kôň pohybuje po svete.T11 Odráža sa zadnou časťou tela, točí sa okolo stredu a zaberá prednou časťou tela. Čím viac budete rozumieť tomu, ako sa kôň pohybuje, tým jednoduchšie pochopíte, ako dáte do pohybu jeho nohy. Jazdenie je komunikácia s mysľou koňa, ktorej cieľom je pohyb jeho nôh.

Ak chcete, aby išiel váš kôň doprava, musíte tam nasmerovať jeho nohy. Ak chcete, aby zacúval, musíte jeho nohy pohnúť smerom dozadu. Ak chcete koňa naložiť do vozíka, musíte tam najprv dostať jeho nohy. Ak získate kontrolu nad tým, kde sa nachádzajú nohy, pochopíte svojho koňa lepšie a stanete sa lepším horsemanom.

Čím väčší máte prehľad o pohybe nôh svojho koňa, tým lepšie s ním budete vedieť zladiť svoj rytmus pri jednotlivých tempách v pohybe. Uvedomenie si, je začiatkom každého učenia. Schopnosť vidieť, počuť, vytušiť a vycítiť všetky tie malé veci okolo vás, je úplným základom. Kôň neustále všetko vníma, neustále si všetko uvedomuje a vyhodnocuje. Vy na tom musíte byť rovnako, stále musíte mať prehľad, čo váš kôň robí, aby ste s ním mohli správne pracovať a v prípade potreby ho opraviť.

Čím viac budete mať prehľad o tom, ako váš kôň funguje, tým lepším horsemanom sa stanete.

A keďže stále spomíname slová, ako horseman a horsemanship, nasledujúci príspevok bude presne o nich a o filozofii, ktorá za týmito názvami skrýva.